תרומה למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה
מכללת אורט בראודה מציעה לכם את ההזדמנות להשפיע על ההשכלה הגבוהה בישראל ולחזק את התמיכה בלימוד מקצועות ההנדסה והמדעים באמצעות תרומה בכרטיס אשראי. מערכת הסליקה שלנו מאובטחת, כך שהכרטיס ופרטיו מוגנים, התרומה מוכרת על יד מס הכנסה בישראל. התרומה מתבצעת בקלות, בנוחות ובאופן מיידי. אישור על התרומה וקבלה לצורכי מס יישלח מיד באימייל.

סכום התרומה:
  סכום לבחירתכם
אם אתם רוצים להקצות תרומה זו לפרויקט ספציפי?
אם כן, בחרו את הפרויקט:
תרומה בשם/לזכר אדם אחר
האם התרומה נעשתה בשם/לזכר אדם אחר?
אם כן, תוכלו לקבל מכתב הוקרה שיישלח לנמען שתבחרו בדוא"ל או בדואר רגיל.
לחצו כאן כדי למלא פרטים עבור מכתב ההוקרה.

תרומה בשמו או לזכרו של אדם אחר

מי התורם?
למי מיועד המכתב? שם הנמען:
איך לשלוח?
האם אתם מבקשים להקדיש את התרומה:
למי מוקדשת התרומה?
אנא כתבו כאן את נוסח המכתב האישי:
שלום,

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה שמחה להודיעך כי התקבלה תרומה בסך ש"ח לכבודך.


מכתב אישי ישלח אליך בימים הקרובים, לכתובת שהתקבלה באתר

Your donation has being received. Thank you for your support.
A personal thank you letter will be sent to the address you've provided.

בהערכה רבה.
המכללה אקדמית להנדסה אורט בראודה
 
האם יש לך הודעה בשבילנו? ניתן לכתוב אותה כאן:
 

סה"כ: 0.00