logo

תשלום בכרטיס אשראי לבית הרב                        לטופס תרומה

 

תשלום בכרטיס אשראי 

פרטים אישיים
שם פרטי:
שם משפחה:
חברה:
ת.ז/ח.פ.:
אימייל:
טלפון: -
פקס: -
נייד: -
כתובת
רחוב:
מס' בית:
עיר:
מיקוד:

 
 
מספר כרטיס אשראי
תאריך תפוגה
3-4 ספרות אחרונות בגב הכרטיס
מספר הזהות של בעל הכרטיס
   
סכום התשלום:
  יש להזין את הסכום לתשלום
אופן התרומה:

מספר תשלומים:
  
 

סה"כ: 0.00